نگارش مقالات علمی پژوهشی

تعداد بازدید:۱۵۹
نگارش مقالات علمی پژوهشی

مقاله نگارشی است که در آن نویسندگان طی یک فرآیند ساختارمند اقدام به بررسی مسئله های علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و نظایر آن می نمایند. استدلال منطقی و نتیجه گیری، با ذکر فرآیند آن، نظریه پردازی از طریق یک پژوهش نظام مند، موضوع را رد، ثابت، نقد و یا نفی می کند. 

کلید واژه ها: مقاله نگارش مقاله نویسندگان نتیجه گیری پژوهشگران پژوهش مسئله علمی سرقت ادبی