آنالیز آماری

تعداد بازدید:۶۵
آنالیز آماری

ورود داده های آماری (data entering) به فرمت فایل آنالیز به همراه آنالیز آماری داده های طرح های پژوهشی از اصول اساسی تحلیل یافته های پژوهشی است. بسیاری از مقالات به دلیل آنالیز آماری اشتباه و استفاده از تست های نامرتبط در روند داوری و بررسی در دفاتر مجلات دچار مشکل می شود. به همین دلیل تیم تخصصی پویان ویرا آگاه به data entering و آنالیز آماری در کنار شماست تا در حداقل زمان ممکن  و بالاترین کارآیی یافته های مطالعه شما را تحلیل می نماید.

کلید واژه ها: داده های آماری آنالیز آماری طرح های پژوهشی مقالات مقاله علمی پژوهش تحلیل یافته ها


نظر شما :