مدیریت داخلی مجلات

تعداد بازدید:۶۳
مدیریت داخلی مجلات

روند دریافت مقالات، بررسی اولیه، تعیین داوران، دریافت مقاله بازبینی شده از نویسندگان بر اساس نظر داوران مراحلی است که نیاز به دقت عمل بالایی دارد و معمولاً منجر به تاخیر در چاپ مجلات علمی پژوهشی می شود. تیم حرفه ای پویان ویرا توانایی دارد کلیه مراحل مدیریت داخلی مجلات را از ابتدا تا انتها و لحظه ارائه مقاله به هیئت تحریریه به صورت کاملاً حرفه ای ارائه نماید.

کلید واژه ها: مقالات نویسندگان ارائه مقاله دریافت مقاله داوران مقاله چاپ مجلات مجلات علمی پژوهشی چاپ انتشار


نظر شما :