بررسی نهایی مقالات

تعداد بازدید:۳۱
بررسی نهایی مقالات

پس از ویرایش مقالات، بررسی نهایی (Proofreading) یکی از ملزومات و ضروریات در نشریات علمی پژوهشی می باشد. تیم حرفه ای پویان ویرا پس از تایید نهایی مقاله توسط نویسندگان، مقالات را جهت اطمینان بیشتر بررسی نهایی خواهد کرد.

 

انواع مقالات

- استدلالی
-
توصیفی
-
مروری
-
اکتشافی
-
تحلیلی
تمام مقالات هدف مشترکی را دنبال می کنند.