ویرایش علمی و انگلیسی مقالات

تعداد بازدید:۱۸۲
( ۱ )
ویرایش علمی و انگلیسی مقالات

یکی از مشکلات کلیه دانشجویان/پژوهشگران و کشورهایی که زبان مادری آن ها انگلیسی نیست، نگارش مقاله به زبان صحیح و علمی است. متاسفانه همین کمبود باعث انجام کارهای خلاف اخلاق پزشکی و سرقت ادبی (Plagiarism) شده است. به منظور کمک به دانشجویان/پژوهشگران، تیم کاملاً حرفه ای پویان ویرا به شما کمک می کند تا در ویرایش مقالات، اصول علمی و نگارش منطبق با استانداردهای معتبر ژورنال های دنیا لحاظ گردد

کلید واژه ها: ویرایش علمی دانشجویان پژوهشگران اخلاق پزشکی سرقت ادبی ادیت علمی ادیت انگلیسی نگارش مقاله


نظر شما :