صفحه آرایی مقالات ژورنال ها

تعداد بازدید:۶۸
صفحه آرایی مقالات ژورنال ها

پس از ویرایش علمی و ادبی مقالات، مرحله صفحه آرایی (Layout) و تنظیم مقالات بر اساس ساختار مجله می باشد. جایگزینی صحیح مطالب و رعایت استانداردهای لازم جهت صفحه آرایی از اصول حرفه ای می باشد. موسسه علمی پژوهشی پویان ویرا با در اختیار داشتن کادر مجرب صفحه آرایی کلیه مراحل را جهت مجلات علمی پژوهشی انجام خواهد داد.

کلید واژه ها: صفحه آرایی مقاله مجله مجلات علمی ساختار مجله