استخراج مقاله از پایان نامه

تعداد بازدید:۱۴۹
( ۱ )
استخراج مقاله از پایان نامه

مقاله نگارشی است که در آن نویسندگان طی یک فرآیند ساختارمند اقدام به بررسی مسئله های علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و نظایر آن می نمایند. استدلال منطقی و نتیجه گیری، با ذکر فرآیند آن، نظریه پردازی از طریق یک پژوهش نظام مند، موضوع را رد، ثابت، نقد و یا نفی می کند. یکی از روش های متداول در تهیه مقالات علمی پژوهشی ، استفاده از مطالب پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکترا می باشد.

فرآیند پژوهش معمولاً با نگارش پایان نامه دوره دانشجویی انجام می پذیرد. تبدیل پایان نامه یا رساله دانشجویی به یک مقاله مناسب برای چاپ در ژورنال های علمی- پژوهشی نیازمند ایجاد تغییراتی در طول ، انتخاب مطلب، و شیوه نگارش آن می باشد. فرآیند کوتاه سازی متن بایستی با دقت بالا انجام شود. باید ضمن حفظ انسجام متن و بیان واژگان و مفاهیم کلیدی، مطالب و جزئیات اضافی حذف گردد.

کلید واژه ها: مقاله پایان نامه تز نویسندگان