درباره ما

تعداد بازدید:۲۲۴
درباره ما

موسسه ویرایش و نگارش مقاله علمی پژوهشی پویان ویرا با هدف ترقی سطح کیفی نگارش مقاله و خدمات ویراستاری علمی و انگلیسی مقالات علمی پژوهشی فعالیت خود را از یک سال پیش شروع کرده است. تیم نگارش مقالات علمی پژوهشی و ویرایش نیتیو علمی و انگلیسی موفق به گسترش حوزه فعالیت خود نموده است و این کار را به صورت تخصصی انجام می دهد.

 

هنر ما ویرایش نیتیو علمی- ادبی و نگارش مقالات علمی پژوهشی است.

یاد می گیرید چگونه تحقیق کنید و روش تحقیق را یاد می گیرید

کلید واژه ها: نگارش مقاله تحلیل آماری مقاله علمی پژوهش مشاوره آماری ویراستاری ادیت انگلیسی علمی مقالات علمی پژوهشی ویرایش