پرسش‌های متداول


پروپوزال چیست؟

اولین مرحله قبل از نگارش پایان نامه، نگارش پروپوزال (Proposal) می باشد. معمولاً نگارش پروپوزال پیچیده می باشد زیرا از بسیاری جهات شبیه نگارش پایان نامه اما به صورت خلاصه تر می باشد. پروپوزال یک طرح عمومی بوده که پیش از انجام نگارش پایان نامه تهیه می گردد. پروپوزال به صورت یک طرح نگارش می شود و برای تایید به استاد راهنما ارائه می گردد. پس از تایید پروپوزال ، دانشجو/پژوهشگر از آن برای نگارش پایان نامه استفاده می کند.

کلید واژه ها: پروپوزال پایان نامه طرح پژوهشی دانشجو پژوهشگر نگارش

بخش های مختلف یک پروپوزال چه می باشند؟

یک پروپوزال شامل 8 بخش می باشد:

 • عناوین فارسی و انگلیسی
 • بیان مسئله
 • اهداف جزئی و کلی پژوهش
 • سوالات کلی و جزئی پژوهش
 • روش شناسی تحقیق
 • روش های گردآوری اطلاعات
 • -روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • -منابع و ماخذ

کلید واژه ها: پروپوزال عنوان بیان مسئله اهداف پژوهشگران سوالات پژوهشی تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات روش شناسی تحقیق منابع

پایان نامه چیست؟

پایان نامه ها معمولاً در سطح بالاتری از تحقیقات کلاس درسی است و عمدتاً یک کار نو و کاربردی می باشد. نگارش پایان نامه عمدتاً برای دانشجویان/پژوهشگران دشوار است. پایان نامه تمام دانش و معلومات علمی شماست. یکی از مشکلات نگارش پایان نامه انتخاب موضوع می باشد. اگر موضوع به درستی انتخاب شود، نگارش یک پایان نامه با کیفیت عالی و راحت تر خواهد بود.

کلید واژه ها: پایان نامه تحقیقات نگارش دانشجویان پژوهشگران موضوع

پایان نامه شامل چه بخش هایی می باشد؟  

پایان نامه شامل 5 بخش می باشد:

 • کلیات پژوهش
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • روش شناسی پژوهش
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 •  نتیجه گیری و پیشنهادات

کلید واژه ها: پژوهش پیشینه تحقیق روش شناسی تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه گیری پایان نامه

تحلیل های آماری به چه صورت می باشند؟

فصل 4 پایان نامه اختصاص به یافته ها و نتایج تحقیق دارد. در این بخش داده های پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرند و دانشجو/پژوهشگر بر اساس نتایج این بخش به نتیجه گیری کار خود می پردازد. با توجه به موضوع و روش پژوهش، روش تحلیل داده ها متفاوت می باشد.

برخی نرم افزارهای تحلیل آماری عبارتند از:

SPSS, Amos, Matlab, LISREL

کلید واژه ها: تحلیل آماری SPSS Matlab نرم افزار تحلیل داده پژوهش دانشجویان پژوهشگر پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه چگونه می باشد؟

مقاله نگارشی است که در آن نویسندگان طی یک فرآیند ساختارمند اقدام به بررسی مسئله های علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و نظایر آن می نمایند. استدلال منطقی و نتیجه گیری، با ذکر فرآیند آن، نظریه پردازی از طریق یک پژوهش نظام مند، موضوع را رد، ثابت، نقد و یا نفی می کند. یکی از روش های متداول در تهیه مقالات علمی پژوهشی ، استفاده از مطالب پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکترا می باشد.

فرآیند پژوهش معمولاً با نگارش پایان نامه دوره دانشجویی انجام می پذیرد. تبدیل پایان نامه یا رساله دانشجویی به یک مقاله مناسب برای چاپ در ژورنال های علمی- پژوهشی نیازمند ایجاد تغییراتی در طول ، انتخاب مطلب، و شیوه نگارش آن می باشد. فرآیند کوتاه سازی متن بایستی با دقت بالا انجام شود. باید ضمن حفظ انسجام متن و بیان واژگان و مفاهیم کلیدی، مطالب و جزئیات اضافی حذف گردد.

کلید واژه ها: پژوهش دانشجو پژوهشگر مقاله شیوه نگارش واژگان کلیدی متن مقاله ژورنال علمی پژوهشی فرآیند پژوهش موضوع مقاله پایان نامه