دسترسی سریع

خدمت جدید موسسه

همراه با تیم کاملاً حرفه ای پویان ویرا

تصحیح شیوه ارجاع منابع

ارجاع منابع (رفرانس نویسی) را می توان به عنوان اعتبار دادن، همراه با استناد، به منبع اطلاعات مورد استفاده در کار خود توصیف کرد. تحقیق ترکیبی از کارهایی است که دیگران قبلاً انجام داده‌اند، بنابراین ارجاع دادن به شما کمک می‌کند تا کار خود را با کار قبلی مرتبط کنید.